Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały)


Obrzycko, dnia 23.10.2013 r.

PBR.6733.7.2013

   

OBWIESZCZENIE

 

 

  o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)

zawiadamiam, że w dniu 21 października 2013 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku: 

PGNIG SPV 4 sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

działającego przez pełnomocnika:

ARGA Przedsiębiorstwo Usługowe

Arkadiusz Tosiek
ul. Cieszkowskiego 67

60-462 Poznań
 
                            

dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. 

Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Obrzycko  
/-/ Irena Rakowska
Wyświetleń strony: 1014
Data wytworzenia: 23-10-2013, 11:20:13 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-10-2013, 11:37:15 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego