Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX)


Obrzycko, dnia  26.06.2013 r.

PBR.6733.5.2013

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)

zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2013 r. została wydana decyzja  ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku: 

Pana
Sławomira Lebica
WOD-MAX
ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca

działającego na zlecenie:

Gminy Obrzycko
ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko                                                        

dla zamierzenia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej po działkach Nr 347; 8; 99/1; 97; 4/2; 322/1; 322/2; 71/7; 70; 69; 68; 368/1; 368/2; 66; 65  w m. Jaryszewo, gm. Obrzycko”

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

 

 Wyświetleń strony: 1269
Data wytworzenia: 26-06-2013, 14:26:37 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 26-06-2013, 14:31:55 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego