Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 06.10.2014 r.

PBR.6733.6.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 06 października 2014 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku: 

 

ENEA Operator  Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58,  60 - 479 Poznań 

Oddział Dystrybucji Poznań

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań

działającej przez pełnomocnika:

Krzysztofa Przyborskiego

ELTEL Networks Olsztyn S.A.

Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn

                                                                       

dla zamierzenia obejmującego: „przebudowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Czarnków ZPP (rozbiórka istniejącej linii i budowa po trasie linii zdemontowanej nowej jednotorowej linii napowietrznej) po działce nr 80920/14 w m. Piotrowo gm. Obrzycko”

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

      Wójt Gminy Obrzycko

      /-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 942
Data wytworzenia: 06-10-2014, 11:22:43 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 06-10-2014, 11:25:13 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 06-10-2014, 11:26:41 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego