Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia


Obrzycko, dnia 03.02.2020 r.
PBR.6733.10.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 
zawiadamiam, że w dniu 03 lutego 2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:
 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
działającej przez pełnomocnika:
Panią Monikę Barczak
ul. Poznańska 12a, 62-006 Kobylnica
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE 100 SDR 11 o długości ok. 41,0 m na działce nr 224/6 w m. Gaj Mały obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko.
 
Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 04.02.2020 r.
 
Data zdjęcia ogłoszenia:
 
 


Wyświetleń strony: 113
Data wytworzenia: 04-02-2020, 12:42:51 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 04-02-2020, 12:44:41 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego