Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt


Obrzycko, dnia  09.08.2013 r.

PBR.6733.1.2013

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)

zawiadamiam, że w dniu 09 sierpnia 2013 r. została wydana decyzja  ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku: 

ENEA Operator  Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60 - 479 Poznań

działającej przez pełnomocnika:

EUROUZIOM  Elżbieta Szymanowicz
ul. Sobieskiego 26, 62-040 Puszczykowo 

dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w m. Antoniny po działkach nr 430/4; 430/3; 398; 396/2; 396/1; 80993/2; 511; 359; 389/6; 362/3; 389/1; 357/6; 357/5”

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Obrzycko 

/-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 929
Data wytworzenia: 09-08-2013, 13:16:00 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 09-08-2013, 13:19:18 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego