Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o.


Obrzycko, dnia 09.02.2018 r.
PBR.6733.2.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.) 
zawiadamiam, że w dniu 09 lutego 2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku: 
 
P4 Spółka z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

działającej przez pełnomocnika
:
Pana Pawła Krychowiaka

Gaj Mały 34, 64- 520 Obrzycko 
 
dla zamierzenia polegającego na:budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi (urządzeniami nadawczo – odbiorczymi i transmisyjnymi umieszczonymi na ziemi pod wieżą oraz urządzeniami nadawczymi (antenami zawieszonymi na wieży) wraz z ogrodzeniem na działce nr 167/2 w m. Piotrowo (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko.
 
Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 09.02.2018 r.


Wyświetleń strony: 377
Data wytworzenia: 09-02-2018, 12:10:18 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 09-02-2018, 15:15:34 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego