Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A


Obrzycko, dnia  01.03.2016 r.

PBR.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2015 r. Dz.U. poz. 199 ze zm.)   oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam, że w dniu 01 marca 2016 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:  

Gminy Obrzycko
Rynek 19
64-520 Obrzycko

dla zamierzenia obejmującego: zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A (położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo) na pomieszczenie gminnej biblioteki publicznej

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2015 r. Dz.U. poz. 199 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Obrzycko
Irena RakowskaWyświetleń strony: 741
Data wytworzenia: 02-03-2016, 15:14:11 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 02-03-2016, 15:17:47 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 02-03-2016, 15:19:57 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego