Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4)


Obrzycko, dnia 07.03.2014 r.
PBR.6733.13.2013
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)
 
zawiadamiam, że w dniu 07 marca 2014 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku: 
 
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
Rejon Dystrybucji Szamotuły
ul. Nowowiejskiego 6
64-500 Szamotuły 
działającej przez pełnomocnika
Pana Jacka Popowskiego
PHU VESTO
Al. Niepodległości 25
64-500 Szamotuły
 
                                                                       
dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4 oraz pobudowanie linii kablowej od słupa na działce nr 208/10 do słupa na działce nr 68/4) po terenie działek Nr 208/10; 208/8; 208/5; 207/2; 68/4 w Piotrowie gm. Obrzycko.
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko 
 /-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 1072
Data wytworzenia: 07-03-2014, 13:34:17 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 07-03-2014, 13:38:37 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego