Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 18.10.2019 r.
PBR.6733.8.2019
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.)oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 18 października 2019 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:

Electronic Control Systems S.A.
ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (k. Krakowa)
działającej przez pełnomocnika:
Pana Jarosława Śmiłowskiego
NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań

dla zamierzenia polegającego na: budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PPO_Obrzycko_Dobrogostowo /66312 – wieży stalowej kratowej o wysokości do 55 m z instalacją radiokomunikacyjną (sektorowymi antenami nadawczo-odbiorczymi) na części działki nr 97/3 w m. Dobrogostowo gm. Obrzycko.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

Data umieszczenia ogłoszenia: 18.10.2019 r.


Wyświetleń strony: 135
Data wytworzenia: 18-10-2019, 13:47:28 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-10-2019, 13:51:30 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego