Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 28.06.2019 r.
PBR.6733.6.2019
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 
zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2019 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:
 
 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
we Wronkach
ul. Ratuszowa 3
64-510 Wronki
działające przez pełnomocnika:
Pana Karola Tarczyńskiego
ESKO CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Góra
 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków i infrastruktury technicznej, na terenie działek o nr ewid. 745, 746, 748/1, 748/2, 749/1, 750/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wronki.
 
Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
 
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 28.06.2019 r.


Wyświetleń strony: 213
Data wytworzenia: 28-06-2019, 10:22:16 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 28-06-2019, 10:24:06 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego