Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1


Obrzycko, 09.06.2014r
SSO.6220.7.2014                                                                            
 
  
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
 
zawiadamiam
 
że w dniu 09.06.2013 roku na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+128,94 do km 3+354,04” .
Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dz. u. z 2013 poz. 267), ze względu na ważny interes społeczny oraz konieczność pozyskania środków z funduszów zewnętrznych przez wnioskodawcę Wójt Gminy Obrzycko nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Zainteresowane osoby mogą zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz.1227 ze zm.) zapoznać się z treścią decyzji wraz z jej załącznikami oraz całą dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, w godzinach urzędowania (Poniedziałek 8.00-16.00, Wtorek-Piątek 7.30-15.30)
 
Otrzymują:
                1. BIP Urzędu Gminy: www.bip.obrzycko.pl
                2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Obrzycko
                3. a.a.
 
sporządził:
Paweł Klause


Wyświetleń strony: 1764
Data wytworzenia: 10-06-2014, 10:02:11 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 10-06-2014, 10:04:44 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego