Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły


Obrzycko, dnia 30.06.2014 r.
PBR.6733.4.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)
 
zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2014 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku: 
 
Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
 
dla zamierzenia polegającego na: remoncie drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1850P w miejscowości Ordzin do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 117 w m. Pęckowo, gm. Obrzycko na długości ~ 2,6 km po działkach Nr 82 w Ordzinie (obręb geodezyjny Ordzin) i 137 w Pęckowie (obręb geodezyjny Dobrogostowo)
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
 /-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 1454
Data wytworzenia: 30-06-2014, 12:49:06 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 30-06-2014, 12:51:32 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego