Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 07.11.2017 r.
PBR.6733.9.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1257)
 
zawiadamiam, że w dniu 03 listopada 2017 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:
 
 
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin
działającej przez pełnomocnika:
Pana Grzegorza Jarysz
os. Kosmonautów 12/33, 61-627 Poznań
 
dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 1200 m) na działkach Nr 153/3; 30/2; 4/2; 96; 93/2; 92; 322/1; 322/3; 322/4; 322/5; 101 w m. Jaryszewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko.
Z treścią postanowienia, o którym mowa powyżej, strony mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 07.11.2017 r.


Wyświetleń strony: 508
Data wytworzenia: 07-11-2017, 11:05:35 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 07-11-2017, 11:07:39 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego