Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 23.01.2020 r.
PBR.6733.10.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
działającej przez pełnomocnika:

Panią Monikę Barczak

ul. Poznańska 12a, 62-006 Kobylnica
 
w sprawiewydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE 100 SDR 11 o długości ok. 41,0 m na działce nr 224/6 w m. Gaj Mały obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko.
 
W toku postępowania wydane zostały następujące uzgodnienia projektu w/w decyzji:
 
- Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych znak ZDP-2.440.0.1.2020 z dnia 08.01.2020 r.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 31 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: ……………………………… r.
 
Data zdjęcia ogłoszenia: ………………………………………r


Wyświetleń strony: 95
Data wytworzenia: 27-01-2020, 09:42:56 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 27-01-2020, 09:45:46 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego