Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 25.04.2019 r.
PBR.6733.3.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Pana Tomasza Tejszerskiego
postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego budowę sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV na działkach nr 224/6; 224/5; 224/1; 429/3; 171; 221/7 w m. Gaj Mały obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko oraz nr 50; 51 w m. Szamotuły obręb geodezyjny Szamotuły.
 
W toku postępowania wydane zostały następujące uzgodnienia projektu w/w decyzji:
 
- Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach znak ZDP-2.440.0.30.2019 z dnia 04.04.2019 r.
- Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DI-IV.7637.136.2019 z dnia 09.04.2019 r.
- Postanowienie Wojewody Wielkopolskiego znak R-III.745.26.2019.12 z dnia 19.04.2019 r.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 08 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 25.04.2019 r.


Wyświetleń strony: 217
Data wytworzenia: 26-04-2019, 13:18:51 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 26-04-2019, 13:20:50 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego