Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 14.09.2017 r.

PBR.6733.4.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073) oraz  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 14 września 2017 roku zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:

 

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin

działającej przez pełnomocnika:

Pana Grzegorza Jarysz

 

postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 900 m) na działkach Nr 83/2 i Nr 67 w m. Piotrowo, gm. Obrzycko.

Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 21 września 2017 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.  

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zastępca Wójta Gminy Obrzycko

        /-/ Wiesław Bobiarski

 

 

Data umieszczenia ogłoszenia: 14.09.2017 r.Wyświetleń strony: 446
Data wytworzenia: 14-09-2017, 11:32:21 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 14-09-2017, 11:40:27 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego