Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo


Obrzycko, dnia  22.02.2016 r.


PBR.6733.1.2016


OBWIESZCZENIE

 


o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2015 r. Dz.U. poz. 199 ze zm.) oraz  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:

Gminy Obrzycko
Rynek 19
64-520 Obrzycko


w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego  na:

zmianie przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A (położonym na działce nr 17/1  w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo) na pomieszczenie gminnej biblioteki publicznej

W toku postępowania w sprawie uzgodnienia projektu w/w decyzji wydane zostały następujące postanowienia:

- Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach znak ZDP-2.440.0.17.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.

Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie do 29 lutego 2016 r.  
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 968
Data wytworzenia: 22-02-2016, 15:16:55 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-02-2016, 15:21:11 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego