Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec


Obrzycko, dnia 04.10.2018 r.

PBR.6733.6.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 04 października 2018 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki
ul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna, 64-600 Oborniki
działającego przez pełnomocnika:
Panią Urszulę Sewerynowicz
Instytut OZE Sp. z o.o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec na działkach:
 
- nr 80982/8; 81002; 81001/5; 81003/6 obręb geodezyjny Zielonagóra;
- nr 80979/4; 80978/6; 80998/11; 80976/4 obręb geodezyjny Stobnicko;
- nr 80919/8; 80922/6; 80938/4; 80955/5; 80955/6; 80955/7 obręb geodezyjny Piotrowo;
- nr 81028/2; 81028/6 obręb geodezyjny Koźmin;
- nr 81069/5; 81070/5; 81065/3; 81064 obręb geodezyjny Kobylniki;
- nr 81061 obręb geodezyjny Słopanowo;
- nr 81094 obręb geodezyjny Mędzisko;
 
W toku postępowania wydane zostały następujące postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu w/w decyzji:
 
- Postanowienie Powiatu Szamotulskiego Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach znak ZDP-2.440.0.132.2018 z dnia 11.09.2018 r.
- Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu znak ZS.224.3.208.2018.MK z dnia 24 września 2018 r.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do12 października 2018 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z - CA Wójta
Wiesław Bobiarski
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 04.10.2018 r.

 Wyświetleń strony: 305
Data wytworzenia: 04-10-2018, 14:59:45 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 04-10-2018, 15:04:14 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego