Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 18.09.2017 r.

PBR.6733.7.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji  o  lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1257)

zawiadamiam, że w dniu 18 września 2017 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku: 

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin

działającej przez pełnomocnika:

Pana Grzegorza Jarysz

os. Kosmonautów 12/33, 61-627 Poznań

 

dla zamierzenia polegającego na:  budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz  z latarniami o długości ok. ~ 150 m) na działkach Nr 8 i Nr 149/2 w m. Jaryszewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zastępca Wójta Gminy Obrzycko

        /-/ Wiesław Bobiarski

 

Data umieszczenia ogłoszenia: 18.09.2017 r.Wyświetleń strony: 509
Data wytworzenia: 18-09-2017, 14:26:05 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 18-09-2017, 14:38:44 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego