Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko


Obrzycko, dnia 07.11.2016 r.

 

PBR.6733.3.2016
 
 
 

OBWIESZCZENIE

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2015 r. Dz.U. poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
Gminy Obrzycko
Rynek 19
64-520 Obrzycko
 
w sprawiewydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na:
 
przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

 Wyświetleń strony: 602
Data wytworzenia: 07-11-2016, 14:00:14 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 07-11-2016, 14:02:58 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego