Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej w Gaju Małym


 

Obrzycko, dnia 28.06.2018 r.
PBR.6733.3.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018 r.zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
P4 Spółka z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
działającej przez pełnomocnika:
Pana Roberta Weinstok
 
w sprawiewydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej kod operatora SZA3082 GAJ MAŁY składającej się z wieży stalowej o wysokości ok. 63 m, oraz anten rozsiewczych zawieszonych na wieży oraz urządzeń nadawczo – odbiorczych i transmisyjnych umieszczonych na ziemi pod wieżą na działce nr35w m. Gaj Mały (obręb geodezyjny Gaj Mały) gm. Obrzycko.
 
W toku postępowania wydane zostały następujące postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu w/w decyzji:
 
- Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.ZPU.4.520.2100.2018.MG z dnia 18.06.2018 r.
 
- Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach znak ZDP-2.440.0.95.2018 z dnia 13.06.2018 r.
 
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 06 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 28.06.2018 r.

 Wyświetleń strony: 383
Data wytworzenia: 28-06-2018, 10:35:46 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 28-06-2018, 10:42:16 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego