Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 29.01.2019 r.

PBR.6733.9.2018

 

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:

Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II 1
64-520 Obrzycko

postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych na działce nr 15/2 w miejscowości Obrowo (obręb geodezyjny Obrowo), gmina Obrzycko.

Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 05 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

 

Data umieszczenia ogłoszenia: 29.01.2019 r.Wyświetleń strony: 252
Data wytworzenia: 30-01-2019, 11:54:06 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 30-01-2019, 11:57:21 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego