Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko


Obrzycko, dnia 18.06.2014 r.
PBR.6733.5.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2014 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
 
Gminy Obrzycko
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko
 
 
w sprawie:  
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:
„przebudowę drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki”
 
Właściciele w/w działek i działek przylegających do terenu inwestycji jako strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
Wójt Gminy Obrzycko 
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 940
Data wytworzenia: 18-06-2014, 12:48:30 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-06-2014, 12:50:35 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego