Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków


Obrzycko, dnia 24.09.2014 r.
PBR.6733.6.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 września 2014 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
 
ENEA Operator Sp. z o. o.
ul. Strzeszyńska 58, 60 - 479 Poznań 
Oddział Dystrybucji Poznań
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Krzysztofa Przyborskiego
ELTEL Networks Olsztyn S.A.
Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn
  
w sprawiewydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: 
 
„przebudowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP (rozbiórka istniejącej linii i budowa po trasie linii zdemontowanej nowej jednotorowej linii napowietrznej) po działce nr 80920/14 w m. Piotrowo gm. Obrzycko”
 
Właściciele w/w działek i działek przylegających do terenu inwestycji jako strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 864
Data wytworzenia: 24-09-2014, 12:25:56 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 24-09-2014, 12:29:24 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego