Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo


Obrzycko, dnia 15.09.2014 r.
PBR.6733.8.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 września 2014 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
 
Zarządu Dróg Powiatowych
w Szamotułach
ul. B.Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
działającego przez pełnomocnika:
ATAR Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodłowa 3
62-090 Rokietnica
 
w sprawie:  
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:
 
„przebudowę wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo”
 
Właściciele w/w działek i działek przylegających do terenu inwestycji jako strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.  
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 893
Data wytworzenia: 15-09-2014, 14:25:59 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-09-2014, 14:29:30 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego