Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P


Obrzycko, dnia 16.06.2014 r.
PBR.6733.4.2014
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2014 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
Zarządu Dróg Powiatowych
w Szamotułach
ul. B.Chrobrego 6
64-500 Szamotuły
 
w sprawie:  
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1850P w miejscowości Ordzin do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 117 w m. Pęckowo,  gm. Obrzycko na długości ~ 2,6 km po działkach Nr 82 w Ordzinie (obręb geodezyjny Ordzin) i 137 w Pęckowie (obręb geodezyjny Dobrogostowo)” w zakresie umorzenia w/w postępowania administracyjnego z uwagi na bezprzedmiotowość sprawy.
  
Właściciele w/w działek i działek przylegających do terenu inwestycji jako strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko 
 /-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 987
Data wytworzenia: 16-06-2014, 11:43:37 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-06-2014, 11:48:55 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego