Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat


Obrzycko, dnia  03.03.2014 r.

PBR.6733.14.2013


OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego


Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 03 marca 2014 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:


ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Panią
Elżbietę Szymanowicz
EP PUE ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o.
Oddział Poznań
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

                                                      
dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN oraz przebudowie istniejącej elektroenergetycznej napowietrznej linii NN - 0,4 kV po terenie działek Nr 76; 74; 75/2; 77; 73; 72; 68; 67; 64; 63; 60; 58; 55; 54; 51; 49  w Dobrogostowie  gm. Obrzycko.

Właściciele w/w działek i działek przylegających do terenu inwestycji jako strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 


Wójt Gminy Obrzycko 
/-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 843
Data wytworzenia: 03-03-2014, 22:37:39 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-03-2014, 22:48:08 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego