Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach


Obrzycko, dnia 10.12.2013 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2013 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
Gminy Obrzycko
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko 
 
dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:  „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach obręb geodezyjny Słopanowo w celu podłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych”
 
Właściciele w/w działek i działek przylegających do terenu inwestycji jako strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko 
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 871
Data wytworzenia: 10-12-2013, 12:28:26 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 10-12-2013, 12:31:55 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 10-12-2013, 12:33:08 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego