Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko


Obrzycko, dnia 10.10.2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

  o zakończeniu postępowania dowodowego

  

 

 

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 07 października 2013 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:

PGNIG SPV 4 sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
działającego przez pełnomocnika:
ARGA Przedsiębiorstwo Usługowe
Arkadiusz Tosiek
ul.
Cieszkowskiego 67
60-462 Poznań
 
 

 

dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko

Właściciele w/w działek i działek przylegających do terenu inwestycji jako strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie do dnia 16 października 2013 r.

 
 

 

Wójt Gminy Obrzycko 

  /-/ Irena Rakowska

 

 Wyświetleń strony: 833
Data wytworzenia: 14-10-2013, 11:12:29 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 14-10-2013, 11:22:22 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego