Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV


Obrzycko, dnia 19.02.2014 r.
PBR.6733.13.2013
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2014 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Rejon Dystrybucji Szamotuły
ul. Nowowiejskiego 6, 64-500 Szamotuły
działającej przez pełnomocnika:
Pana Jacka Popowskiego
PHU VESTO
Al. Niepodległości 25
64-500 Szamotuły  
                                                      
dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4 oraz pobudowanie linii kablowej od słupa na działce nr 208/10 do słupa na działce nr 68/4) po terenie działek Nr 208/10; 208/8; 208/5; 207/2; 68/4  w Piotrowie gm. Obrzycko”.
 
Właściciele w/w działek i działek przylegających do terenu inwestycji jako strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko 
 /-/ Irena Rakowska
                                                                                
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 967
Data wytworzenia: 19-02-2014, 15:17:19 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-02-2014, 15:20:02 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 19-02-2014, 15:20:51 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego