Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny


Obrzycko, dnia  25.07.2013 r. 


OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

         Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamia się, że w dniu 25 lipca 2013 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wszczętej  z wniosku:


ENEA Operator  Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60 - 479 Poznań

działającej przez pełnomocnika:
EUROUZIOM  Elżbieta Szymanowicz
ul. Sobieskiego 26, 62-040 Puszczykowo 

 

dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w m. Antoniny  po działkach nr 430/4; 430/3; 398; 396/2; 396/1; 80993/2; 511; 359; 389/6; 362/3; 389/1; 357/6; 357/5”

Właściciele w/w działek i działek przylegających do terenu inwestycji jako strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko,  ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko pok. 5,  tel. (061) 2913065.

 

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 1138
Data wytworzenia: 25-07-2013, 08:00:39 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 25-07-2013, 08:04:33 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 25-07-2013, 08:05:18 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego