Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej


Obrzycko, dnia 23.06.2014 r.
PBR.6733.3.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2014 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Szamotuły
ul. Nowowiejskiego 6, 64-500 Szamotuły
pełnomocnik:
PHU VESTO
Jacek Popowski
Al. Niepodległości 25, 64-500 Szamotuły
 
w sprawie:  
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:
przebudowę linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie geodezyjnym Ordzin gm. Obrzycko
 
Właściciele w/w działek i działek przylegających do terenu inwestycji jako strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 1143
Data wytworzenia: 23-06-2014, 13:47:38 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-06-2014, 13:54:54 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego