Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Obrzycko, dnia 11.10.2018 r.
 
PBR.6733.6.2018
 
OBWIESZCZENIE
o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U.  poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że:
w dniu 10 października 2018 r. został zmieniony wniosek z dnia 23 sierpnia 2018 r. złożony przez:
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki
ul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna, 64-600 Oborniki
działające przez pełnomocnika:
Panią Urszulę Sewerynowicz
Instytut OZE Sp. z o.o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec na działkach:
- nr 80982/8; 81002; 81001/5; 81003/6 obręb geodezyjny Zielonagóra;
- nr 80979/4; 80978/6; 80998/11; 80976/4 obręb geodezyjny Stobnicko;
- nr 80919/8; 80922/6; 80938/4; 80955/5; 80955/6; 80955/7 obręb geodezyjny Piotrowo;
- nr 81028/2; 81028/6 obręb geodezyjny Koźmin;
- nr 81069/5; 81070/5; 81065/3; 81064 obręb geodezyjny Kobylniki;
- nr 81061 obręb geodezyjny Słopanowo;
- nr 81094 obręb geodezyjny Mędzisko
w zakresie zmiany wysokości piętrzenia projektowanych progów piętrzących
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu. 
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 15.10.2018 r.


Wyświetleń strony: 340
Data wytworzenia: 15-10-2018, 13:21:08 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-10-2018, 13:24:59 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego