Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Obrzycko, dnia 15.10.2018 r.
 
PBR.6733.5.2018
 
OBWIESZCZENIE
o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 12 października 2018 r. został zmieniony wniosek z dnia 22 sierpnia 2018 r. (zmieniony w dniu 29 sierpnia 2018 r. ) złożony przez:
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Pana Tomasza Tejszerskiego
ul. Strzeszyńska 253A/3
60-479 Poznań
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
skablowaniu linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 02-196
 
- budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV: 1) budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV; 2) budowa odcinka linii napowietrznej SN-15kV; 3) przebudowa elementów istniejącej linii napowietrznej SN-15kV – wymiana stanowisk słupowych na działkach nr 523; 529; 434; 436; 81038/10 obręb geodezyjny Obrzycko m. Obrzycko oraz nr 360; 81038/11; 81038/2; 81037/10; 81037/11; 81036/1; 81036/2; 81035/1; 81035/8; 81034/12; 81034/13; 81033/1; 81033/2; 354; 81032/1; 81032/2; 81031/1; 81031/2; 81030/1; 81030/2; 81040/1; 81039/11; 81039/12; 358; 81039/3; 27/2; 337/29; 37; 236/10; 338; 23/2; 23/3; 213/5 obręb geodezyjny Jaryszewo gm. Obrzycko
 
Po zmianach zamierzenie ma obejmować:
 
skablowanie linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 02-196
 
- budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV: 1) budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV; 2) budowa odcinka linii napowietrznej SN-15kVw pasie technicznym przewidzianej do demontażu istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia 15kV; 3) przebudowa elementów istniejącej linii napowietrznej SN-15kV – wymiana stanowisk słupowych na działkach nr 523; 529; 434; 436; 81038/10 obręb geodezyjny Obrzycko m. Obrzycko oraz nr 360; 81038/11; 81038/2; 81037/10; 81037/11; 81036/1; 81036/2; 81035/1; 81035/8; 81034/12; 81034/13; 81033/1; 81033/2; 354; 81032/1; 81032/2; 81031/1; 81031/2; 81030/1; 81030/2; 81040/1; 81039/11; 81039/12; 358; 81039/3; 27/2; 337/29; 37; 236/10; 338; 23/2; 23/3; 213/5 obręb geodezyjny Jaryszewo gm. Obrzycko
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 15.10.2018 r.


Wyświetleń strony: 336
Data wytworzenia: 15-10-2018, 13:27:47 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-10-2018, 13:29:40 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego