Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 171; 210/10 i 211/7 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko.


Obrzycko, dnia 27.07.2020 r.

PBR.6733.2.2020

 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2020 r. Dz.U. poz. 293 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.) zawiadamiam,
 
że w dniu 16 lipca 2020 roku na wniosek:
 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Pana Marcina Kowalskiego
przedstawiciela firmy ID-Instal sp. z o.o.
ul. Kościuszki 15a, 62-030 Luboń
adres korespondencyjny:
Smartgaz Marcin Kowalski
Dąbrowa ul. Leśna 9, 62-070 Dopiewo
 
 
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie:
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 171; 210/10 i 211/7 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2.23, 64-520 Obrzycko tel. (61) 2913065 wew. 212 w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 27.07.2020 r.
 
Data zdjęcia ogłoszenia: 12.08.2020 r.


Wyświetleń strony: 28
Data wytworzenia: 27-07-2020, 14:20:57 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 27-07-2020, 14:23:06 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego