Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie Wojewody - PKP


          IR-V.7840.3.93.2018.6                                                                                  Poznań, 2 listopada 2018 r.
OBWIESZCZENIE
 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2117 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)  
zawiadamiam
o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 113/Z/18 z dnia 31 października 2018 r.
(znak: IR-V.7840.3.93.2018.6), z rygorem natychmiastowej wykonalności, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, na inwestycję pn.:
„Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek
st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) tj. od km 0+000 do km 52+265 w zakresie układu torowego, układu drogowego, obiektów inżynieryjnych, odwodnienia i instalacji sanitarnych, konstrukcji budowlanych i architektonicznych, sieci trakcyjnej oraz sieci elektroenergetycznej”,
na odcinku od km 18+360 do km 52+265,
zlokalizowanej na nieruchomościach lub ich częściach oznaczonych geodezyjnie w ewidencji gruntów:
powiat poznański, jednostka ewidencyjna 302113_2, Rokietnica:
obręb 0005 Krzyszkowo
ark. 1, działki nr ewid.: 19, 20, 21, 22, 23, 28, 33/4, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/8, 45/24, 45/25, 45/41, 46/2, 46/6, 52, 53, 54/1, 55/2, 56/2, 58/7, 63, 64, 66/4, 67, 120/4, 120/5, 120/6, 140, 163, 164, 165, 166, 167, 168/3, 169/3, 170/1, 170/2, 171/1, 172, 173, 174, 197, 229, 230/1, 230/2, 233/1, 233/2, 234/1, 235, 236/6, 237, 238/6, 238/7, 255, 259, 261, 262, 263/1, 263/2;
obręb 0010 Rokietnica
ark. 2, działki nr ewid.: 76/1, 76/2, 89, 90/1, 90/2, 326/6, 326/25, 327/5, 328/1, 328/2, 328/3, 341, 342/5;
obręb 0013 Żydowo
ark. 1, działki nr ewid.: 1/4, 1/5, 1/3, 4, 6/1, 7;
powiat szamotulski, jednostka ewidencyjna 302404_2, Obrzycko – obszar wiejski:
obręb 0701 Dobrogostowo
ark. 1, działki nr ewid.: 102, 125, 126, 135/1, 135/2; ark. 2, działki nr ewid.: 139/2, 140, 149/2, 149/3, 153/2, 160, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218/2, 219/4, 219/5, 220;
obręb 0702 Gaj Mały
ark. 1, działki nr ewid.: 161/2, 164, 184/1, 184/2, 185/3, 185/4, 186/1, 186/2, 187, 188/2, 188/3, 189, 190, 191, 192/1, 192/2, 194/4, 194/5, 224/3, 224/4, 233, 234/1, 234/2, 235, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 427/1, 427/2, 427/3, 434; ark. 3, działki nr ewid.: 238/1, 245/6, 293, 300, 301/1, 301/2, 301/3, 302/1, 303/1, 303/2, 304/1, 304/2, 305/1, 305/2, 340/2, 340/5, 340/9, 340/10, 340/11, 341/9, 341/10, 341/11, 341/12, 341/8, 342, 344, 345/1, 345/2, 346/3, 346/5, 346/6, 347/1, 347/2, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350/3, 350/4, 351, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355/2, 356/1, 356/2, 357/1, 357/2, 358/1, 358/2, 362, 363, 365, 367, 382/1, 382/2, 439/2, 439/3;
 
 
obręb 0705 Koźmin
ark. 1, działki nr ewid.: 172/1, 202/1, 202/2, 202/3, 203/1, 203/2, 204/1, 206/7, 207/1, 208/1, 209/1, 213, 219, 230/1, 230/2, 235/1, 235/2;
obręb 0708 Ordzin
ark. 3, działki nr ewid.: 46/1, 46/2, 47, 50, 51, 52/3, 52/4, 52/2, 61, 64, 65/1, 65/2, 69; ark. 4, działki nr ewid.: 71, 75/3, 75/4, 75/2, 76, 77, 78, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 86, 87;
powiat szamotulski, jednostka ewidencyjna 302407_5, Szamotuły – obszar wiejski:
obręb 0801 Baborowo
ark. 1, działki nr ewid.: 127/8, 127/9, 127/10, 132/2, 133/1, 136/1, 137, 144, 145, 150, 154/1, 154/2, 159/1, 159/2, 161, 162, 163, 176, 178/1, 178/2, 178/3, 179, 180/5, 196, 202, 203, 204, 205; ark. 2, działki nr ewid.: 80276/8;
obręb 0802 Baborówko
ark. 1, działki nr ewid.: 5, 18/1, 29, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 49/1, 49/12, 49/14, 49/15, 49/6, 49/9, 49/10, 49/11, 50, 51/1, 51/2, 56/1, 58/1, 58/2, 61, 62, 63; ark. 2, działki nr ewid.: 80001/1, 80001/2, 80003/6, 80003/7, 80004/2;
obręb 0808 Kępa
ark. 1, działki nr ewid.: 5, 6/1, 6/2, 67, 68, 70, 71/1, 71/2, 92, 96/1, 96/2, 96/4, 96/5, 98, 99/5, 99/2, 100, 101, 102, 103, 107/1, 108, 111, 112/1, 114/3, 114/4, 120/3, 120/4, 122, 123, 126/4, 126/3, 126/5, 126/6, 126/7, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 136/5, 136/6, 136/3, 137/1, 137/7, 137/8, 137/5, 208/2, 208/4, 208/5;
obręb 0816 Pamiątkowo
ark. 1, działki nr ewid.: 310/1, 310/2, 326, 327, 328, 329, 343/1, 343/2, 344, 354/1, 354/3, 356/1, 356/2, 357/1, 361, 366/1, 386/1, 386/2, 386/3, 389/1, 389/19, 394, 396/1, 396/2, 397, 398, 399, 400, 401/15, 401/16, 407/1, 407/2, 414, 415, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 428, 832, 833/1, 833/2; ark. 3, działki nr ewid.: 588, 604, 604/1, 635/5, 635/6, 635/8, 635/11, 635/12, 635/13, 635/14, 635/15, 635/16, 636, 639/1, 639/2, 639/4, 639/5, 640/5, 640/6, 644, 645, 646/1, 646/2, 647, 650, 651/2; ark. 4, działki nr ewid.: 652, 663, 664, 665/1, 665/2, 665/7, 665/8, 665/5, 665/6; ark. 5, działki nr ewid.: 80295/2, 80295/3;
obręb 0819 Przecław
ark. 1, działki nr ewid.: 35, 194/1, 194/2, 195, 196/2, 199/16, 199/17, 199/15;
obręb 0823 Śmiłowo
ark. 1, działki nr ewid.: 69/1, 70, 71/3, 72/1, 73, 99/1, 99/2, 110, 118, 119, 126, 133, 134, 143, 154, 168, 201, 208;
powiat szamotulski, jednostka ewidencyjna 302407_4, Szamotuły – miasto:
obręb 0001 Szamotuły
ark. 6, działki nr ewid.: 1044, 1045/4, 1046, 1047/1, 1048, 1049/1, 1049/2, 1078, 1079/5, 1079/6, 1105; ark. 7, działki nr ewid.: 1134, 1135, 1136, 1137/1, 1137/2, 1138, 1141, 1248, 1252, 1269/1, 1270; ark. 8, działki nr ewid.: 1347, 1350/1, 1350/2, 1592; ark. 16, działki nr ewid.: 2837/1, 2837/2, 2838/5, 2838/6, 2838/7, 2838/8, 2867/4, 2875/2, 2876/1, 2876/6, 2876/7; ark. 17, działki nr ewid.: 2877/1, 2877/7, 2894/1, 2895, 2900, 2901, 2904, 2905, 2907, 2909, 2910, 2912, 2980, 2982, 2983, 2984, 2985/1, 2985/2, 2985/3; ark. 18, działki nr ewid.: 3013/1, 3014, 3027, 3028, 3031, 3036, 3037, 3038, 3054; ark. 24, działki nr ewid.: 3478, 3486, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3497;
ark. 25, działki nr ewid.: 3559/2, 3559/19, 3559/6, 3559/9, 3559/12, 3559/13, 3559/17, 3559/18, 3560, 3562/3, 3562/4, 3562/5, 3562/2, 3563, 3564/28, 3565, 3566, 3574/6, 3584/4, 3584/7, 3585/2;
ark. 26, działki nr ewid.: 3588/1, 3588/2, 3589, 3593, 3594, 3595/1; ark. 28, działki nr ewid.: 3773, 3774, 3775, 3776, 3780, 3781/1, 3790/5, 3797/14, 3846; ark. 29, działki nr ewid.: 3994, 3998, 3999/1, 3999/2, 4000, 4002, 4003, 4008, 4127/3; ark. 30, działki nr ewid.: 4158, 4161, 4162, 4163, 4164, 4172, 4188, 4203;
powiat szamotulski, jednostka ewidencyjna 302408_5, Wronki – obszar wiejski:
obręb 0012 Nowa Wieś
ark. 1, działki nr ewid.: 335/1, 335/2, 379, 380, 381/2, 381/5;
 
obręb 0019 Samołęż
ark. 2, działki nr ewid.: 138/1, 138/2, 138/3, 138/6, 138/9, 138/10, 138/11, 138/13, 139/1, 139/2, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 156, 202/3, 219, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248/1, 248/2, 263, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 266, 267, 275, 284;
obręb 0021 Stróżki
ark. 1, działki nr ewid.: 15, 77, 78/2, 83, 160, 161, 162/3, 162/4, 162/5, 163, 164, 165/2, 166, 167; ark. 2, działki nr ewid.: 80430/1, 80430/2;
powiat szamotulski, jednostka ewidencyjna 302408_4, Wronki – miasto:
obręb 0001 Wronki
ark. 5, działki nr ewid.: 686; ark. 16, działki nr ewid.: 1817, 1884; ark. 17, działki nr ewid.: 1903/2, 1903/7; ark. 18, działki nr ewid.: 1949/4, 1949/5, 1950; ark. 19, działki nr ewid.: 2009, 2053, 2057, 2078/1, 2096, 2097, 2098, 2130, 2134, 2154/2, 2156, 2157, 2160; ark. 20, działki nr ewid.: 2227/1, 2227/2, 2227/3, 2228/2, 2233, 2237; ark. 21, działki nr ewid.: 2538, 2554, 2558/1, 2558/2, 2558/3, 2558/5, 2558/6, 2558/7, 2559/1, 2559/2, 2560/1, 2560/2; ark. 22, działki nr ewid.: 2569, 2570, 2571/1, 2571/3, 2572/1, 2572/2, 2573, 2574, 2575/1, 2575/2, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2592, 2593, 2594, 2595.
Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu
8 listopada 2018
 r. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, pok. nr 229 bud. C, tel. 61-854-19-79 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.15-16.00, wtorek i czwartek 12.00-15.15, środa i piątek 8.15-15.15),
po uprzednim uzgodnieniu godziny.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru  Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego: wnioskodawcy
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, pozostałym stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zamieszczonego w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
 
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Jacek Wróblewski
Kierownik Oddziału
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym


Wyświetleń strony: 614
Data wytworzenia: 08-11-2018, 12:53:36 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 08-11-2018, 12:54:41 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego