Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy( Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zmianami )w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Obrzycko miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na tablicach sołeckich oraz świetlicach wiejskich po wcześniejszym uzgodnieniu z sołtysem danej wsi :
Dobrogostowo, Gaj Mały, Jaryszewo, Koźmin, Obrowo, Ordzin, Pęckowo, Piotrowo, Słopanowo, Stobnicko, Zielonagóra.
§ 2.  Plakaty i  hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
§ 3. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt zobowiązanych.
§ 4. Obwieszczenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/- / Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 549
Data wytworzenia: 10-04-2015, 13:47:34 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 10-04-2015, 13:49:31 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego