Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej.


OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości rolnej.
 
1.      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna, składająca się z działki ewidencyjnej nr 38, o powierzchni 0,1043 ha, położona we wsi Zielonagóra, obręb Zielonagóra, zapisana w księdze wieczystej nr PO1A/00020029/4, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach.
2.      Nieruchomość rolna położona jest w strefie istniejącej oraz nowo powstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działki bardzo dobry drogą asfaltową. Teren działki równy, kształt zbliżony do trójkąta – średnio korzystny. Działka usytuowana jest w strefie uzbrojenia w energie elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację sanitarną.
3.      Brak dla działki aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/166/202 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 września 2002 r. działka położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
Dla przedmiotowej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
4.      Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 
Warunki przetargu:
1.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi    33.182,00 zł.
Wadium wynosi                                                  3.320,00 zł.
Wartość minimalnego postąpienia wynosi         332,00 zł.
Ostateczna cena sprzedawanej nieruchomości zostanie ustalona w przetargu i podana w sporządzonym protokole przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność i zwolniona jest z podatku VAT.
2.      Przetarg odbędzie się 4 sierpnia 2015 roku o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.
3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.320,00 zł. na konto Urzędu Gminy Obrzycko
Bank Spółdzielczy Wronki o/Obrzycko 57-8961-1012-0010-0100-0202-0007 w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. (za datę wpływu wadium uważa się wejście środków pieniężnych na konto Gminy).
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: „Wadium – Zielonagóra działka nr 38”. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
4.      Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny poprzez ogłoszenie.

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1138
Data wytworzenia: 23-06-2015, 14:00:02 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-06-2015, 14:13:03 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego