Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko


Zarządzenie Nr 210/2018
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 05 marca 2018 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrzycko dla Gminy Obrzycko
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.), w związku z art. 8 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.642 ze zm.), art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.862)
Zarządzam co następuje:
§ 1
  1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko kierownika samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej dla gminy Obrzycko w Obrzycku.
  2. Wymogi formalne wyboru kandydata oraz kwalifikacje kandydata zwarte są w treści ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
Powołuję komisję konkursową w składzie:
  1. Wiesław Bobiarski – Przewodniczący Komisji
  2. Maria Wróż – Członek Komisji
  3. Katarzyna Paluszkiewicz – Członek Komisji
§ 3
Regulamin konkursu, określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§ 4
Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrzycko, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrzycko oraz na stronie internetowej Gminy Obrzycko.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wyświetleń strony: 1728
Data wytworzenia: 15-03-2018, 12:22:00 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-03-2018, 12:26:16 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego