Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r.


Ogłoszenie
o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r.
 
Urząd Gminy w Obrzycku informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. zmienionej uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. oraz uchwałą Nr XII/62/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko. 
Przygotowano wstępny projekt uchwały, który przedkładamy do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/270/2010 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Obrzycko Nr 183/2014 z dnia 24 marca 2014 r., w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do projektu.
 
Przedstawiony projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej (klubu sportowego/uczniowskiego klub sportowego) w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. 
Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa wyżej  lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w  toku procedury legislacyjnej. 

Oczekujemy na pisemne opinie i uwagi w terminie do 22 kwietnia 2014 r. Uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@obrzycko.pl.

W konsultacjach mogą wziąć udział kluby sportowe działające na obszarze gmin Obrzycko.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 883
Data wytworzenia: 24-03-2014, 15:03:22 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 24-03-2014, 15:12:09 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego