Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo


Obrzycko dn. 21.01.2013 r.

SSO.6220.51.2013

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),  w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozdrabnianie tworzyw sztucznych” na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo, gm. Obrzycko postanawiam stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji.

 Wyświetleń strony: 1162
Data wytworzenia: 22-01-2013, 09:55:52 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-01-2013, 09:57:18 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 24-01-2013, 07:43:48 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego