Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

POSTANOWIENIE


Obrzycko, dnia 11.10.2016r

SSO.6220.15.2016

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i §3, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23)

Postanawiam

  1. dokonać sprostowania z urzędu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.08.2016 nr SSO.6220.15.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie zmiany numeru ewidencyjnego działki na właściwy, na której zaplanowano realizację przedsięwzięcia i po zmianie tytuł przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr.161/1 oraz 162 obręb Gaj Mały

  2. Pozostałe zapisy wyżej wymienionej decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr.161/1 oraz 162 obręb Gaj Mały. W toku postępowania błędnie wpisano numer działki 161/2 zamiast 161/1, jednak całą procedurę przeprowadzono dla działki właściwej.

Ponadto należy dodać, że działka nr 161/2 obręb Gaj Mały według załączonej dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podlegała analizie ponieważ była objęta zakresem oddziaływania przedsięwzięcia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od treści niniejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 7 dnia od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.

Otrzymują:

1. BIP Urzędu Gminy: www.bip.obrzycko.pl

2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19. 64-520 Obrzycko

3. a.a.

 

sporządził:

Paweł Klause (61-29-13-088)


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 716
Data wytworzenia: 11-10-2016, 14:33:40 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 11-10-2016, 14:40:44 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego