Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz


SSO.6220.13.2013                                                                                Obrzycko, 14.05.2013 r.  

 

 

P O S T A N O W I E N I E

o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 14.05.2013 roku zostało wszczęte postępowanie z wniosku:

 

PHU. MS Team
Stankowski Łukasz
Zielonagóra ul. Stobnicka 9
64-520 Obrzycko 

postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku z adaptacją pod myjnię samochodową ręczną w obiegu zamkniętym w pomieszczeniu zamkniętym.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, pok. 2, tel. 61-29-13-065.

Otrzymują:
1. Strony wg rozdzielnika
    w aktach sprawy,
2. a/a 

Do informacji:

1.Tablica informacyjna Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

2.bip Gminy Obrzycko: bip.obrzycko.pl

 

Sporządził:
Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1512
Data wytworzenia: 14-05-2013, 11:20:34 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 14-05-2013, 11:27:25 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego