Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko


O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Obrzycko
ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko
 
 
 
Przedmiotem przetargu ustnego, nieograniczonego są następujące działki ewidencyjne:
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia działki
KW
Cena wywoławcza
Wadium
Wartość min. postąpienia
1.
Działka nr 518/3
i udział 1/6 w dz. nr 518/2
0,0966 ha
PO 1A/00020059/3
28 136,00 zł
1.500,00
290,00
2.
Działka nr 518/4
i udział 1/6 w dz. nr 518/2
0,1056 ha
PO 1A/00020059/3
29 428,00 zł
1.500,00
300,00
3.
Działka nr 518/5
i udział 1/6 w dz. nr 518/2
0,1305 ha
PO 1A/00020059/3
35 966,00 zł
1.800,00
360,00
4.
Działka nr 518/7
i udział 1/6 w dz. nr 518/2
0,1579 ha
PO 1A/00020059/3
34 843,00 zł
1.800,00
350,00
 
 
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie:
- zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r. Nr 1221 z późn. zm.), podatek VAT, który zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy wynosi 23 %
 
Dla działek ewidencyjnych nr 518/3, 518/4, 518/5 i 518/7 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dnia 17.08.2017 r. dla w/w działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz garażu. Nieruchomości gruntowe położone są na obrzeżach wsi Piotrowo, przeznaczone pod budowę domów jednorodzinnych. Dojazd do działek bardzo dobry drogą asfaltową i na niewielkim odcinku drogą gruntową. Działki usytuowane są w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację zbiorczą. Dla działki nr 518/2 ustalono funkcję drogi wewnętrznej stanowiącej 1/6 udziału każdej z działek służącej jako dojazd.
 
Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą
nr XXXVII/166/202 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 września 2002 r. położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
 
Przetarg odbędzie się 09 lipca 2018 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na wybraną nieruchomość gruntową w wysokości podanej powyżej na konto Urzędu Gminy Obrzycko Bank Spółdzielczy Wronki o/Obrzycko nr 57-8961-1012-0010-0100-0202-0007 w terminie do dnia 02 lipca 2018 r. (za datę wpływu wadium uważa się wejście środków pieniężnych na konto Gminy). Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: „Wadium – Piotrowo
działka nr …............ i 1/6 dz. 518/2”.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny poprzez ogłoszenie.
                                              
 
Wywieszono dnia ……………………….
Zdjęto dnia            ……………………….                                        

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 724
Data wytworzenia: 06-06-2018, 13:42:25 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 06-06-2018, 13:48:03 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego