Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z II Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2018


Uchwała II/7/2018    27.12.2018    w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała II/8/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018-2028

Uchwała II/9/2018    27.12.2018    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028                   

Uchwała II/10/2018    27.12.2018    w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.                   

Uchwała II/11/2018    27.12.2018    w sprawie: ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym                   

Uchwała II/12/2018    27.12.2018    w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta                    

Uchwała    II/13/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zmienionej Uchwałą Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016r.                   

Uchwała II/14/2018    27.12.2018    w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019 – 2023                   

Uchwała II/15/2018    27.12.2018    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023                    
 

Uchwała II/16/2018    27.12.2018    w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji                    
 

Uchwała II/17/2018    27.12.2018    w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Obrzycko na lata 2018 - 2032”                    
 

Uchwała    II/18/2018    27.12.2018    w sprawie zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko                    
 

Uchwała II/19/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/232/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca  2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrogostowo                    
 

Uchwała II/20/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/233/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca  2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gaj Mały                    
 

Uchwała II/21/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/234/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca  2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jaryszewo                    

Uchwała    II/22/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/235/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca  2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koźmin                    
 

Uchwała    II/23/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/236/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca  2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Obrowo                    
 

Uchwała    II/24/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/237/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca  2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ordzin                     
 

Uchwała    II/25/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/238/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca  2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pęckowo                     
 

Uchwała    II/26/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/239/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca  2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrowo                     
 

Uchwała    II/27/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/240/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca  2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słopanowo                      
 

Uchwała    II/28/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca  2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stobnicko                     
 

Uchwała    II/29/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/242/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca  2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zielonagóra                     
 

Uchwała    II/30/2018    27.12.2018    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/229/2018 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia sołectwa Karolin oraz nadania statutu sołectwu Karolin                    
 

Uchwała    II/31/2018    27.12.2018    w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Dobrogostowo                     
 

Uchwała    II/32/2018    27.12.2018    w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Gaj Mały                     
 

Uchwała    II/33/2018    27.12.2018    w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Jaryszewo                     
 

Uchwała    II/34/2018    27.12.2018    w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Koźmin                    
 

Uchwała    II/35/2018    27.12.2018    w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Obrowo                     
 

Uchwała    II/36/2018    27.12.2018    w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Ordzin                     
 

Uchwała    II/37/2018    27.12.2018    w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Pęckowo                      
 

Uchwała    II/38/2018    27.12.2018    w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Piotrowo                      
 

Uchwała    II/39/2018    27.12.2018    w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Słopanowo                      
 

Uchwała    II/40/2018    27.12.2018    w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Stobnicko                      
 

Uchwała    II/41/2018    27.12.2018    w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Zielonagóra                       
 

Uchwała    II/42/2018    27.12.2018    w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Karolin                      
 

Uchwała    II/43/2018    27.12.2018    w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Obrzycko               

Uchwała    II/44/2018    27.12.2018    w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko za rok 2018                    
 

Uchwała    II/45/2018    27.12.2018    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  rok 2019


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 141
Data wytworzenia: 15-03-2019, 15:11:34 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-03-2019, 15:17:32 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego