Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z III Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2019


- Uchwała III/46/2019 27.02.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Obrzycko
- Uchwała III/47/2019 27.02.2019 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Obrzycko na 2019 rok
- Uchwała III/48/2019 27.02.2019 w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Obrzycko na 2019 rok
- Uchwała III/49/2019 27.02.2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
- Uchwała III/50/2019 27.02.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028
- Uchwała III/51/2019 27.02.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2016 r. Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 r. dotyczącej nadania Statutu Biblioteki Gminy Obrzycko
- Uchwała III/52/2019 27.02.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zmieniony Uchwałą nr XIV/109/2016 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 r. i Uchwałą nr II/13/2018 rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2018 r.
- Uchwała III/53/2019 27.02.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii za rok 2018
- Uchwała III/54/2019 27.02.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRZYCKU za 2018 rok
- Uchwała III/55/2019 27.02.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją tego zadania za 2018 rok
- Uchwała III/56/2019 27.02.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Obrzycku za 2018  rok
- Uchwała III/57/2019 27.02.2019 w sprawie wyznaczenia aglomeracji wiejskiej Obrzycko
- Uchwała III/58/2019 27.02.2019 w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Obrzycko na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko.
- Uchwała III/59/2019 27.02.2019 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXII/154/09 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Obrzycko
- Uchwała III/60/2019 27.02.2019 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Zielonagóra w dniu 05 lutego 2019 roku
- Uchwała III/61/2019 27.02.2019 w prawie poboru podatków w drodze inkasa


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 95
Data wytworzenia: 25-06-2019, 09:07:32 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 25-06-2019, 09:13:39 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego