Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015


Uchwała Nr IX/58/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Uchwała Nr IX/59/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2015-2023.

Uchwała Nr IX/60/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.

Uchwała Nr IX/61/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników.

Uchwała Nr IX/62/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Uchwała Nr IX/63/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zajęcia przez Rade Gminy Obrzycko stanowiska w sprawie projektu zmiany ustawy prawo wodne.

Uchwała Nr IX/64/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie  zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała Nr IX/65/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/41/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko.Wyświetleń strony: 574
Data wytworzenia: 09-12-2015, 12:24:59 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 09-12-2015, 12:29:04 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego