Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r.


- Uchwała Nr V/34/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

- Uchwała Nr V/35/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2015-2023.

- Uchwała Nr V/36/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/285/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych, zmienionych Uchwałą Nr V/27/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011r. i Uchwałą XII /65/2011 rady Gminy Obrzycko z dnia 8 listopada 2011 roku.

- Uchwała Nr V/37/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z budynkiem gospodarczym i udziałem w gruncie, położonego w miejscowości Brączewo.

- Uchwała Nr V/38/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Obrzycko.

- Uchwała Nr V/39/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko.

- Uchwała Nr V/40/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zielonagóra gm. Obrzycko.

- Uchwała Nr V/41/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko.

- Uchwała Nr V/42/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko.

- Uchwała Nr V/43/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko.

- Uchwała Nr V/44/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko.

- Uchwała Nr V/45/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko.

- Uchwała Nr V/46/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko.

- Uchwała Nr V/47/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin.

- Uchwała Nr V/48/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerze ewid. 186/3 w obrębie Piotrowo

UWAGA:

Załącznik graficzny jest wspólny dla Uchwał V/42/15-V/46/15Wyświetleń strony: 955
Data wytworzenia: 09-07-2015, 09:43:43 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 13-07-2015, 08:53:24 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego