Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z VII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.09.2019


Uchwała VII/78/2019 26.09.2019  w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Uchwała VII/79/2019 26.09.2019  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028

Uchwała VII/80/2019 26.09.2019  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała VII/81/2019 26.09.2019  w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Obrzycko lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego

Uchwała VII/82/2019 26.09.2019  w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny

Uchwała VII/83/2019 26.09.2019  w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Obrzycko.

Uchwała VII/84/2019 26.09.2019  w sprawie stwierdzenia braku zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023

Uchwała VII/85/2019 26.09.2019  w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum          nr 1 im. Juliana Tuwima w Gaju Małym

Uchwała VII/86/2019 26.09.2019  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/141/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrzycko

Uchwała VII/87/2019 26.09.2019  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/189/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, terapeutów i nauczycieli wspomagających w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obrzycko. 

Uchwała VII/88/2019 26.09.2019  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Obrzycko.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 127
Data wytworzenia: 04-11-2019, 12:28:17 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 04-11-2019, 12:37:55 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego