Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015


Uchwała Nr X/66/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 rok.

Uchwała Nr X/67/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2015-2023

Uchwała Nr X/68/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr X/69/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr X/70/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr X/71/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr X/72/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Uchwała Nr X/73/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

Uchwała Nr X/74/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w gruncie, położonego w miejscowości Obrowo.

Uchwała Nr X/75/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Biblioteki Gminy Obrzycko.Wyświetleń strony: 700
Data wytworzenia: 10-12-2015, 12:05:30 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 10-12-2015, 12:11:51 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego